วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ที่มาและความสำคัญ


ที่มาและความสำคัญ


       ในปัจจุบันได้มีการนำสื่อการเรียนการสอนของหลายแขนงวิชามาประยุกต์ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลและทรัพยากรที่มีการจัดเตรียมไว้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการนำเสนอที่น่าสนใจ โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ศึกษามีอิสระและความคล่องตัวในการเลือกศึกษาในเรื่องที่ตนสนใจได้ทุกเวลา เพียงแค่ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถต่อเข้าอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้แล้ว  ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะพัฒนาสื่อนี้ขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทางคณะผู้จัดทำจึงได้สร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม  พระธาตุบ่อพันขัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น